Comunicate de presa proiect european

                                                                                                                    Competitivi impreuna!

Comunicat presa initiere proiect european SPECTRUM

Scurta descriere: ‘DEZVOLTAREA UNEI PLATFORME SOFTWARE DE MANAGEMENT SI CONTROL AL PRODUCTIEI (POST CALCUL) IN DOMENIUL ALIMENTAR’

20.10.2017

Beneficiarul proiectului: SC SPECTRUM SRL Brasov

Obiectivul general al proiectului: Cresterea competitivitatii SC SPECTRUM prin lansarea pe piata a unei platforme software de management si control (post calcul) in domeniul alimentar pe parcursul a 14 luni.

Obiectivele specifice ale proiectului: : Dezvoltarea unei platforme software de management si control (post calcul) in domeniul alimentar pe parcursul a 14 luni; Cresterea numarului de angajati ai societatii prin crearea a minim 2 locuri de munca noi in perioada de sustenabilitate a proiectului; Cresterea cheltuielilor de cercetare – dezvoltare cu minim 2% in perioada de implementare; Cresterea inovatiei in cadrul Clusterului de Inovare si Tehnologie Brasov prin interconectarea tehnologiilor si a know – how-ului in urma implementarii proiectului.

Proiectul se deruleaza, incepand cu data de 15.09.2017 si se implementeaza pe o durata de 14 luni.

Proiect finantat prin Contractul de finantare incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) in calitate de Autoritate de Management pentru programul Operational Competitivitate si Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale in calitate de Organism Intermediar pentru programul Operational Competitivitate, valoare totala: 2.444.257,95 lei, din care valoare totala eligibila 2.123.760,62 lei, valoare totala nerambursabila: 1.549.716,62 lei; valoarea cofinantarii beneficiarului: 574.044,00 lei.

Detalii de contact: Gall Emil – Manager Proiect SC SPECTRUM SRL
Tel. 0722514457; e-mail: emil.gall@spectrumretail.ro

Anunt proiect european SPECTRUM

Proiect: ‘DEZVOLTAREA UNEI PLATFORME SOFTWARE DE MANAGEMENT SI CONTROL AL PRODUCTIEI (POST CALCUL) IN DOMENIUL ALIMENTAR’

07.01.2017

SC SPECTRUM SRL, cu sediul in Brasov, str. Nicopole nr.77, jud. Brasov, tel./fax:0268323400, e-mail: office@spectrumretail.ro, in cadrul proiectului: „Dezvoltarea unei platforme software de management si control al productiei (post – calcul) in domeniul alimentar”, procedeaza la achizitia de:

    • HARDWARE IT SI ALTE DISPOZITIVE AFERENTE, CONFORM SPECIFICATIEI TEHNICE

Cod CPV: 4882500 – 7

Valoarea estimata a achizitiei

    • conform bugetului proiectului este de

441.600 lei fara TVA.

    • LICENTE SI SOFTWARE, CONFORM SPECIFICATIEI TEHNICE

Cod CPV: 48219700 – 3

Valoarea estimata a achizitiei

    • conform bugetului proiectului este de

863.880 lei fara TVA.

Produsele se livreaza si se instaleaza la sediul punctului de lucru al SC SPECTRUM SRL din Brasov, Str.Nicopole nr.77. Produsele se livreaza in cadrul contractului de furnizare produse, esalonat in perioada precizata in specificatia tehnica. Pretul contractului nu se poate ajusta.

Specificatia tehnica a achizitiilor se poate ridica de sediul punctului de lucru al SC SPECTRUM SRL din Brasov, Str.Nicopole nr.77 sau se poate solicita la e-mail: office@spectrumretail.ro; emil.gall@gmail.com. Operatorii economici interesati vor trimite ofertele, la sediul punctului de lucru al SC SPECTRUM SRL Brasov, Str. Nicopole nr.77 sau la office@spectrumretail.ro; emil.gall@gmail.com pana cel tarziu 17.01.2018 orele 12:00.

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Competitivitate, Axa prioritara 2 „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva”, Obiectiv specific 2.2 „Cresterea contributiei sectorului TIC pentru competitivitate economica”, Actiunea 2.2.1 „Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si al inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere”.

Date de contact: telefon 0268 323400; 0722514457, e-mail: office@spectrumretail.ro; emil.gall@gmail.com, pers. de contact: Gall Emil

Comunicat presa finalizare proiect european SPECTRUM

Comunicat de presa privind finalizarea proiectului ‘DEZVOLTAREA UNEI PLATFORME SOFTWARE DE MANAGEMENT SI CONTROL AL PRODUCTIEI (POST CALCUL) IN DOMENIUL ALIMENTAR’

17.11.2018

Numele beneficiarului: SC SPECTRUM SRL Brasov

Obiectivul general al proiectului: Cresterea competitivitatii SC SPECTRUM prin lansarea pe piata a unei platforme software de management si control (post calcul) in domeniul alimentar pe parcursul a 14 luni.

Rezultate finale: Numar de produse/servicii/aplicatii TIC inovative realizate: 1

Valoare totala: 2.444.257,95 lei

Data de incepere: 15.09.2017

Data de finalizare: 17.11.2018

Cod SMIS/cod depunere proiect: 115791/150

 

Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014 – 2020

 

Detalii de contact:
Gall Emil – Manager Proiect SC SPECTRUM SRL
Tel. 0722514457; e-mail: emil.gall@spectrumretail.ro